Magdalenos prieglaudos Airijoje buvo išlaikomos gailestingųjų seserų, remiant katalikų bažnyčiai. Čia pakliuvusios mergaitės iš šeimų ar našlaičių prieglaudų patekdavo į sąlygas, artimas kalėjimui. Sunkiai dirbdamos skalbykloje bei kęsdamos moralinį spaudimą jos turėdavo „išpirkti“ savo nuodėmes. Nuodėmėmis galėdavo tapti pastojimas iki vedybų, arba tiesiog pernelyg didelis merginos grožis, pritraukiantis gerbėjų dėmesį. Už savo nuodėmes merginos buvo priverstos dirbti 364 dienas metuose pusiau alkanos, kęsdamos fizines bausmes,  įvairiausius „gailestingųjų“ sesučių pažeminimus. Buvimas Magdalenos prieglaudoje nebuvo terminuotas, o paskutinė priglauda tebuvo uždaryta tik 1996-siais metais…
Režisierius: Peter Mullan
Aktoriai: Geraldine McEwan, Anne-Marie Duff, Nora-Jane Noone, Dorothy Duffy, Eileen Walsh, Mary Murray, Britta Smith, Frances Healy
Pastabos: tikrai puikus pastatymas, labai realistiškai atskleidžiantis, kokius baisius išbandymus merginoms teko patirti Magdalenos prieglaudos namuose…
Trukmė: 119 min.